Hizmet olarak “Yerleşik Girişimci “— Intrapreneur in Residence hizmeti

Workinlot
4 min readApr 20, 2022

Entrepreneur in Residence / Hizmet olarak Girişimci” genellikle satın alınan girişimlerin kurucularına atıfta bulunur. Exit yapan girişim kurucu(ları) satın alma veya stratejik ortaklığı yapan kurum içerisinde, büyüme/girişimcilik uzmanlıklarını tam zamanlı bir kurumsal pozisyona kanalize eder. Daha çok risk sermayesi (VC) firmalarıyla ilişkilidir.

Intrapreneur in Residence /Yerleşik Girişimci, şirket ile teknoloji Startup’ları veya Ar-Ge şirketleri arasında bir köprü rolü üstlenir. Startup ve Kurumsal dillere hakim bir tercüman ve etkileşim kolaylaştırıcıdır.
Kurumsal yapılar için yeni bir pozisyon, yeni iş dinamikleri için esneklik ve verimli kaynak kullanımı anlamına geliyor.

Karikatür- Rens van den Bergh — https://www.afce.co/convince-management-to-implement-intrapreneurship/

Ekosistem Şirketi olabilmek

Şirketlerin ortalama ömrü 20 yıla kadar düştü. Dev şirketlerin, finansal/sosyal sürdürülebilirlik sorunları yaşayacağını deneyimle öğrendik.

https://www.statista.com/statistics/1259275/average-company-lifespan/#:~:text=In%202020%2C%20the%20average%20lifespan,even%20further%20throughout%20the%202020s.

Yeni değerler, tüketici davranışları ve sosyal dinamikler; ekosistem şirketlerine rekabet avantajı sağladı. Ekosistem şirketi olmak için, Startuplar, ARGE şirketleri, uluslararası çözüm sağlayıcılar ve inovasyon hedefi olan diğer şirketlerle ilişki ağını yönetebilmek gerekiyor. Rekabet ve işbirliğinin iç içe geçtiği, oldukça karmaşık ve bir o kadar da etkili bir model.

Ekosistem şirketine dönüşüm için “Yerleşik Girişimci” modeli

Şirketler, tüm departmanlarıyla kültür değişikliği içinde. Ancak, kültür değişimi zaman ve yeni iş tanımları ile mümkün.
Bu nedenle Intrapreneur in Residence/ Yerleşik Girişimci modeli, bir kurum için bir dönüşüm stratejisine dış kaynak sunuyor. Ekosistemde doğru kaynakları bulma ve değerlendirme sürecine hakim bir uzmanın, şirket özelinde hizmet vermesi anlamına geliyor.

Son 2 yıldır, “yerleşik girişimci” uzmanlığımızı, farklı şirketlerle geliştirdik. Farklı sektörlerde bulunan ve farklı pazarları hedefleyen şirketler. Kimyasallar/mobilite/ağır makine sanayi/enerji/madencilik ve banka liderliğindeki bir hızlandırıcı/risk sermayesi şirketi.

Bu deneyimler esnasında, yerleşik girişimci için yararlı bulduğumuz görev tanımlarından bazıları:

- İş birimleriyle düzenli Painstorming ( Acı Nokta Tespiti )

Çalışanlar, şirketleri hakkında dışarıdan tahmin edemeyeceğimiz kadar derin ve benzersiz bir görüş açısına sahip. Optimal olmayan şirket iş süreçleri ve karşılaşılan günlük sorunlarsa, insana özgün iki farklı tepkiyi tetikliyor. İlk insani tepki, çözüm arayışı. İnsan için merak ve çözüm arayışı sonradan edinilen değil, doğuştan varolan bazen yanlışlarla körelttiğimiz bir olgu. Bu olgu şirket kültüründe yer bulduğunda; çalışan memnuniyeti, yeni fırsatları tanımlama, yeni çözüm & iş modellerine ve optimizasyon gibi çıktılarını görebiliriz.

Aksi takdirde ihtiyaçları duyulmayan ve çözüm arama sorumluluğu desteklenmeyen çalışanlar için çaresizlik ve hüsran kaçınılmaz. Şirket kültürüne yansıması da, performans düşüşü veya çalışanı işte tutamama sorunları olarak ortaya çıkıyor.

Ford Otosan, iş birimleriyle painstorming çalışmamızın önünü açan ilk şirket oldu. Gölcük ve Eskişehir fabrika sahalarında farklı ekiplerle görüşmeler yaptıktan sonra, artan fırsat alanlarının bir listesini belirledik. Görüştüğümüz hemen hemen her mühendis iyileştirme alanlarını önceden tespit etmişti. Neredeyse hepsi kendi çözümlerini oluşturmaya çalışmış ya da google’da aratmıştı.

Yukarıda gördüğünüz video, çözüm sağlayıcı startup ve Ar-Ge şirketi kurucularıyla şirket çalışanlarının sahada soru-cevap oturumundan. Şirketin çalışanlarının çözüm arayışını painstorming hizmeti ile duyduğunu ve desteklemek için ekosistemin en iyilerini çalışma sahasına getirdiği bir örnek.

  • Çalışan bağlılığı için, daimi inovasyon süreçleri

İnovasyon zaman alır ve aynı zamanda beraberinde riski de gerektirir. Doğal olarak hepimizin, zaman ayırmak ve risk almak için motivasyona ihtiyacı var. Değişim ve sosyal/finansal etki yaratmayı özendirmekten daha iyi bir motivasyon olabilir mi?

Kurumsal inovasyon çalışmaları, çoğunlukla inovasyon departmanı veya iş geliştirme ve strateji departmanları tarafından başlatılır. Bulgularımız ve saha tecrübemiz, İK departmanını inovasyon stratejisinin merkezine koyuyor. ( FORBES: Innovation Can Make Or Break Employee Retention by Carolyn Slaski https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2018/09/04/innovation-can-make-or-break-employee-retention/?sh=52ed1a5e2d27)

İnovasyon sürecinde ve Startup’lar ve Ar-Ge şirketleriyle etkileşimde “tüm iş birimlerini” güçlendiren şirketler, çalışanların kişisel gelişim ve kariyerlerine yatırım yapar. Yerleşik girişimcinin buradaki rolü, ayrı iş birimlerinde her inovasyon projesi için ihtiyaç duyulan farklı becerileri belirlemektir. Farklı projeler için, farklı iş birimi şampiyonları.

- Küresel kıyaslama
Yerleşik girişimci olarak, sektör uzmanı şirketlerle çalıştık. Uzmanlık şirkete, kendi sektöründe avantajlar sağlarken aynı zamanda, bilgi/uzman körlüğünü beraberinde getiriyor. Sektörde edinilen değerli deneyimin kalıplaştırdığı doğrular veya önyargılar, yeniyi tasarlamak için büyük bir engel.

Küresel kıyaslama çalışmaları ile yerleşik girişimci, yeni oluşan pazarlar, yeni özgün girişim değer önerileri, yeni iş modelleri ve aynı dikeyde yer alan firmaların inovasyon / yatırım odaklarını düzenli olarak tarar ve ortaya çıkan olası inovasyon alanları ile kurumsal zekayı besler.

- Teknoloji çözüm sağlayıcıları ve şirket arasında bir köprü

Olası inovasyon ihtiyaçlarını tespit edebilen şirket, olası odak alanlarından oluşan bir havuz oluşturur. Odak alanlarını şirket stratejisi/teknoloji hazırlık düzeyi/dağıtım kanalları/bağlantı türü/stratejik önem vb. faktörlere göre önceliklendirmek, yerleşik girişimcinin destek verdiği zorlu bir süreç. Teknolojik çözüm arzı ile inovasyon talebinin dengeye gelebilmesi için, bilgi akışının sürekli güncellenmesi gerekir. Bunun için gerekli durumlarda, yerleşik girişimci farklı metodoloji veya yazılımlar da kullanabilir.

Örnek Kurum — Girişim hızlandırma döngüsü ( Etkileşim döngüsü her şirket için özgün tasarlanır )

Geliştirdiğimiz metodoloji, inovasyon süreçlerinde kaybolmadan birden fazla etkileşimi takip edebilmek içindi. Ayrıca yerleşik girişimcinin, inovasyon proje yöneticisi olarak çalışmasına imkan tanıyor.
Amaç basit, Startup ve Ar-Ge şirket değer önerilerini tanımak ve önceliklendirme kriterlerine uygun olanlarla etkileşime geçmek.

Metodolojiyi, banka fintech hızlandırma /sigorta teknolojileri /FMCG pazarlama/yenilenebilir enerji kurumsal inovasyon programlarında veya yerleşik girişimci hizmetinde kullanmaya devam ediyoruz.

Kurumsal evrimi hızlandırmak

Biz yerleşik girişimciler için anlamlı bir sosyal/finansal etki yaratabilmenin yolu, kurumları yeni değerlerle hızlandırmak.
Eski kurumsal bilgi birikimini, yenisiyle örtüştürebilmek.

Workinlot yerleşik girişimci hizmetini özgün kılan, metodolojimizi farklı sektörler veya şirketler için özelleştirme birikimimiz.

İç ve dış yetenekler arasında bir köprüyüz.

Her etkileşimde inovasyon dinamiklerine daha geniş bir perspektiften yakalıyoruz ve yarattığımız değişim daha da anlamlı hale geliyor.

Atilla Erel & Baran Korkut — Nisan 2022 Dubai & Istanbul

--

--

Workinlot

Workinlot corporate open innovation accelerator / Corporate ecosystem design www.workinlot.com