İŞ’İN GELECEĞİ — AÇIK İNOVASYON

Marisol Menendez, 20 yılı aşkın süredir açık inovasyon, finansal teknolojiler, dijital dönüşüm alanlarında çalışıyor. BBVA İspanya küresel açık inovasyon direktörlüğü, Nordic Future İnnovation NFI ‘da açık inovasyon yöneticiliği yapan Menendez, South Summit açık inovasyon icra görevini de devam ettiriyor. Aynı zamanda Women in Tech Spain — “İspanya Teknoloji Dünyasında Kadınlar” STK’sının yönetiyor. Önümüzdeki günlerde Marisol Menendez, ekosistem partnerlerimiz ve şirketlerimizle buluşuyor.

Menendez’i tanımamız 2016’lara dayanıyor. İspanya’da BBVA küresel açık inovasyon yöneticiliği görevine geldiği senelerde iletişime geçme şansımız olmuştu. Beraber çalışmak ise, 2021’e nasip oldu.

Farklı ülkelerdeki şirketlerin açık inovasyon çalışmalarının içerisinde yer alması, “Açık İnovasyonun 3 Boyutlu”çerçeve yapısının doğmasına vesile…


Bir yıla yakın bir süredir içinden geçtiğimiz Covid pandemisinin yarattığı değişimler ve bu değişimlerin ne kadarının kalıcı olacağı merak konusu. Çoğumuzun ev hayatının, iş yapış şekillerinin, alışkanlıklarının ve önceliklerinin büyük bir değişimden geçtiğini kendi hayatlarımıza ve çevremize bakarak gözlemleyebiliyoruz.

Euromonitor International’ın global ölçekte gerçekleştirdiği “Değişen Tüketici Davranışları Araştırması” bu konuda önemli bulgular ortaya koyuyor. Önemli noktaları bu yazıda aktarmaya çalışacağız.

Genel Bakış

Euromonitor raporuna göre, global ekonominin 1930’lardan beri görülen en sert gerilemeyi yaşayacağı tahmin ediliyor. Farklı senaryoların oynandığı raporda, projeksiyonlar değişimin etkisinin her sektörde etkili olduğunu ortaya koyuyor. Süregelen trendlerde benzer bir kırılımın 2008 ekonomik krizinde yaşadığını hatırlıyoruz. …


GİRİŞİMCİLERİN SOSYAL AĞINDA, KURUMSAL TEKNOLOJİ EKOSİSTEM ÜRETİCİLİĞİNE PİVOT

Giriş: Workinlot’ın doğuşu

Workinlot’ın temelleri 2016'nın Şubat’ında atıldı. Yenilikçi çözümler geliştirmenin, favori tabiri ile girişimciliğin bu kadar zor olması canımızı sıkıyordu. İnternetin ve bilgi paylaşımının bu kadar ileri seviyede olduğu bir dönemde, kaliteli içerik, eğitim ve ağlara erişim bu kadar zor olmamalıydı. Ve ekosistemi buluta taşımaya karar verdik. Türkiye’nin ilk dijital girişimcilik eğitimini geliştirdik ve bir sosyal ağ yapısının içine koyduk.

Girişimci adayı kullanıcılarımız üründen ve eğitimden çok memnundu. Birçok hızlandırma programı, yarışma ve kuluçka merkezi ile çalıştık.


Workinlot Z kuşağı düşünce takımı üyesi Mustafa Çankaya ‘nın kaleminden

“Indie games” (Independent video games) / “ bağımsız oyun” ; bireysel veya küçük ekiplerin yarattıkları oyun dünyası. Bağımsızlıktan kasıt, finansal ve düşünsel olarak, büyük oyun üreticilerinin kıstasları dışında hareket edebilmek. İndie games kavramının parlayışı, 2000'lerin başlarında bireysel üreticilerin kullanabileceği dijital dağıtım kanal ve platformlarının ortaya çıkmasına dayanıyor. Küresel olarak milyonlarca oyun meraklısı, büyük stüdyolara ait olmayan bağımsız oyunların dünyasını keşfederken, yeni pazarların doğmasına da sebep oluyor. Milyonlarca bağımsız üreticinin elinden çıkan binlerce oyun içerisinde, keşfedilecek çok fazla gizli cevher. …


Son dönemde pazarlama kanallarımızın analizini yaparken beklenmedik bir içgörüye ulaştık. Aslında beklenmedik olan içgörünün kendisi değil, bu içgörüye veri ile ulaşmışabilmiş olmamız. Çünkü bu veriler, uzun zamandır, değişen iş normlarını, iyi uygulamaları ve kendi tecrübelerimizi derleyerek sunduğumuz içerik ve servislerin, gerçek ve elzem bir ihtiyaç haline geldiğini doğrulamış oldu:

Kurumların inovasyon ve strateji yöneticileri aktif olarak yeni iş modelleri arayışında


Azerbaycan’da girişimcilik üzerine içerik üreten “Curie” dergisinden dostlarımız ile sohbet etme imkanımız oldu. Curie kısaca, Texnologiya və Startuplardan bəhsedən jurnal. Anladınız değil mi ?Ekosistemin Azerbaycan’da kuruluş günlerinde, neler tavsiye edersiniz dediler. Onlar için kısa bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın tüm ekosistemler için anlamlı olduğuna inanıyoruz.

Veri, yeni petrol değil — yeni medeniyet olmalı

İnsanlık tarihinde, hiç görülmemiş bir oranda bilgi paylaşıyoruz. Üretilen veri, analiz edildikçe; kimimiz petrol bulduk diyor, birileriyse daha anlamlı bir değer elde etmenin peşinde.

Şu an kullandığımız yazılımları düşünün. Twitter, Slack, İnstagram, Zoom. İlk cep telefonu gibi çirkin ve hantallar. Bu araçların eksikliklerinden öğrenenler, etkileşimin-iletişimin geleceğini tasarlayacak.


ManpowerGroup & Workinlot ortak çalışması

1. Dijitalleşmenin ana nedenleri, itici güçleri

Sayısallaşma ya da bir diğer adıyla verilerin dijitalleşmesi kavramının tarihçesi sadece yarım asır kadar olsa da söz konusu kavram içinde bulunduğumuz süreçte dijitalleşmeye ve dijital dönüşüme evrildi bile. Rekabet baskısı, kullanıcı deneyiminin artan önemi, yeni teknolojilerin yıkıcı inovasyon riski, artan iletişim, erişim ve güvenlik ihtiyaçları ve sayılabilecek onlarca başka itici güç, kavramsal evrimi hızlandırsa da dijitalleşmenin gerçek hayata uygulanması o kadar kolay olmuyor.

Bugün pek çok kurumun sayısallaştırmada kat ettiği yol sadece bir başlangıç niteliğinde. Dijitalleşmede yani iş modelimizi değiştirme, yeni gelir ve değer yaratan fırsatlar sunmak için dijital teknolojileri kullanma konusunda daha yolun başındayız…


Workinlot İş’in Geleceği Programına başlamadan önce, bu dikeyde girişimcilik namına globalde neler olduğunu araştırdık. Bu araştırmayı yaparken Pietro Invernizzi’nun bu konuda farklı kategorilerde 195 şirket ve girişimi ve yepyeni fikirleri incelediği harika Medium yazısı ile karşılaştık ve Pietro’ya aklımıza takılan bazı soruları sorduk ve bize cevaplarını paylaştı. Sonuçta ortaya çok özgün bir içerik çıktı, buyrun siz de okuyun:

https://medium.com/@Pinver/mapping-the-future-of-work-startup-investor-ecosystem-2db5049f2c86

“İş’in Geleceği” ifadesi neden daha çok işbirliği, uzaktan çalışma, gig ekonomisi ile ilişkilendiriliyor da dijital üretim, lojistik çözümleri, RPA ve/veya SaaS çözümleri denklemin bir parçası değil?

Bu güzel bir soru. Neden olduğundan emin değilim ama benim varsayımım, “İş’in Geleceği-Future of work” ifadesi “İşyerinin geleceği -Future of the workplace” ifadesinin kısaltmasından geliyor ve “işyeri-workplace” bize geleneksel, kurumsal/sıkıcı ofisi düşündürdüğü yönünde. …


Kurşun asitli bataryalar, 5 yıl öncesine kadar batarya pazarında % 50'nin üzerinde bir paya sahipken düşük enerji yoğunluğu ve yüksek kurşun içeriği nedeniyle 5 yıl içinde pazardaki ağırlığı lityum iyon bataryalara bırakması bekleniyor. Nikel metal hibrit bataryalar ise sonraki önemli segment.

Pazardaki oyuncular bir taraftan daha hızlı şarj olan, daha uzun ömürlü, daha düşük maliyetli, daha sürdürülebilir batarya çalışmalar sürerken diğer taraftan da üreticiler operasyonel mükemmellik ve süreçleri ile ilgili de işbirlikleri arayışındalar ve fiyatları düşmeye devam ediyor. Bu alanlarda yıllarca yapılan iyileştirmelerden sonra, batarya pazarı daha büyük bir değişim sürecine girdi. Ana amaçlar, sektörü daha yüksek performanslı pillere itmek…


İnovasyon Stratejileri

He ne kadar demir-çelik sektörünün algısı komoditileşen, insan emeği yoğun, operasyonel maliyeteri yüksek ve geleneksel bir sektör olsa de belki de tam bu nedenlerden ve tabi müşterisi olan sektörlerin gelen maliyet ve kalite talepleriyle inovasyona en çok ihtiyaç duyulan sektörlerden biri haline geldi. Bu nedenle de sektör gelirinin %6’sını ( World Steel in Figures, 2019) yatırım projeleri, ARGE ve süreç iyileştirmeye harcıyor. Sektörün en önemli sorunları CO2 salınımı, enerji tüketimi, atık yönetimi.

Sektörün başlıca oyuncularına baktığımızda hem inovasyon hem sürdürülebilirlik öncelikleri çok net ortaya çıkıyor. Yukarıda bahsi geçen sorunların çözümüne ek olarak ürün kalitesini artırmaya yönelik geliştirmeler, dijital Inovasyon ve…

Workinlot

Workinlot is an open innovation accelerator www.workinlot.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store